Instytucje wdrażające

W przepływach środków ważną rolę odgrywa Ministerstwo Finansów. Jednak z punktu widzenia podmiotu starającego się o dofinansowanie najważniejsze są instytucje wdrażające, czyli te, które przyjmują wnioski i w pierwszej kolejności decydują o przyznaniu dotacji.

Instytucje wdrażające to np: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości (PARP), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Wojewódzkie Urzędy Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Biuro Wdrażania EFS przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Urzędy Marszałkowskie.

Published by