Regionalne centra informacji europejskiej

W sieci RCIE działa 16 ośrodków w obecnych i byłych miastach wojewódzkich. Funkcjonowanie oparte jest na współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Podstawowym zadaniem każdego RCIE jest prowadzenie otwartego punktu informacyjnego, w którym gromadzone i udostępniane są materiały informacyjne, analizy, opracowania i publikacje z zakresu problematyki Unii Europejskiej.

Ponadto Regionalne Centra organizują w swoich siedzibach wykłady otwarte, spotkania dla grup zorganizowanych, warsztaty dla nauczycieli, samorządowców, przedsiębiorców. Odbywają się tam także dyżury ekspertów specjalizujących się w tematyce europejskiej, debaty i konferencje prasowe.

Poza prowadzeniem punktu informacyjnego RCIE biorą udział w różnych przedsięwzięciach lokalnych, realizowanych w ramach planu UKIE, bądź jako inicjatywy własne.

Published by