Punkty informacyjne

Zadaniem Punktów Informacyjnych Europe Direct jest propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej przez organizację szkoleń, debat, wykładów otwartych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami unijnymi, przyjmowanie uwag i opinii.

W Unii Europejskiej istnieje około 400 Punktów, w Polsce działają w 19 miastach: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Miliczu, Olsztynie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Słupsku, Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze.

Prowadzone są przez uczelnie wyższe, izby rolnicze, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. Za sprawne funkcjonowanie Punktów Informacyjnych odpowiadają Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.