Fundusze unijne

Poziom rozwoju krajów UE nie jest jednakowy. Różnice wystepują pomiedzy krajami, ale też wśród regionów poszczególnych państw. Po rozszerzeniu Unii w 2004r. kontrasty jeszcze sie pogłebiły.

W tej sytuacji zdecydowano o prowadzeniu polityki regionalnej, czyli działań finansowanych ze wspólnego budżetu, mających na celu ograniczenie zróżnicowania poziomu rozwoju Unii.

Cała strategię redukowania różnic nazwano polityką spójności. Polityka spójności, aby osiągać swoje założenia, musi dysponować odpowiednimi narzędziami. W tym celu utworzono fundusze strukturalne. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 działają dwa fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności.