Europejska sieć przedsiębiorczości

Podstawą działania Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (ESP) jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz doradzanie w kwestiach związanych z pozyskiwaniem funduszy.

W sieci zrzeszonych jest ok. 600 punktów kontaktowych - izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego i uniwersyteckich centrów badawczych dostępnych dla przedsiębiorców w krajach członkowskich i w kilkunastu spoza UE. W Polsce ESP będzie funkcjonować w ramach 30 ośrodków w całym kraju.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości oferuje usługi w zakresie: informacji na temat prawa, programów i funduszy unijnych, rozwijania współpracy (zwłaszcza międzynarodowej) podmiotów gospodarczych, np. tworzenie partnerstw technologicznych poprzez transfer technologii i wiedzy.

Published by