Regionalna Instytucja Finansująca

Wnioski składa się w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF), których jest 16 - w każdym województwie po jednej.

RIF są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych głównie do przedsiębiorstw.

Published by