Partnerzy

Wsparcie, jakie zapewnia sieć, ma zachęcić firmy, szczególnie we wczesnej fazie rozwoju, do większej innowacyjności i konkurencyjności. Wciąż tylko jedno przedsiębiorstwo na dziesięć próbuje rozszerzać swoją działalność na inne kraje.

Dlatego skład Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości tworzą też partnerzy spoza Wspólnoty, m.in. z Turcji, Macedonii, Norwegii, Islandii, Izraela, Szwajcarii.

Published by