Podstawowe zadania

Podstawowe zadania RIF to:

  • doradztwo - udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
  • obsługa administracyjna wdrażanych programów w regionie,
  • współpraca z instytucjami wdrażającymi w zakresie monitoringu realizowanych programów,
  • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

Published by