Nabór wniosków

Następnie szukamy odpowiedniego programu a w nim priorytetu i celu szczegółowego. Gdy już sobie z tym poradzimy, należy sprawdzić jaka instytucja jest odpowiedzialna za wdrażanie danego priorytetu (w przypadku przedsiębiorców będzie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Niezbędne jest ustalenie, czy dana instytucja prowadzi stały nabór wniosków czy też ogłasza konkursy w określonych terminach.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku i złożenie go w odpowiednim terminie, zaś po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy sprawna realizacja projektu. Będzie to tym łatwiejsze im lepiej będzie przygotowany wniosek i przemyślany projekt.

Published by