Szkolenia i kursy

Kursy i szkolenia (zarówno w formach bezpośrednich jak też on-line, czyli za pośrednictwem internetu) w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania dotacji z unijnych funduszy organizowane są przez przez ogromną ilość rozmaitych instytucji.

Są to wszelkiego rodzaju firmy doradcze, szkoleniowe i inne, kierujące swoją ofertę do każdego, kto jest zainteresowany unijnym dofinansowaniem.

Działalnością szkoleniową w zakresie pozyskiwania dotacji zajmują się także wymienione wcześniej sieci punktów informacyjnych Unii Europejskiej.

Published by