Centra dokumentacji europejskiej

CDE działają przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych.

Ich celem jest wspieranie instytucji macierzystych w działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej, oraz udostępnianie wszystkim zainteresowanym zgromadzonych zbiorów (w wersji papierowej i elektronicznej), obejmujących oficjalne publikacje na temat Unii Europejskiej.

W UE jest ponad 400 Centrów Dokumentacji Europejskiej, w Polsce działa ich 16 w następujących miastach: Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie (4) i Wrocławiu.

Published by