Projekty współfinansowane

Dla projektów współfinansowanych z budżetu centralnego lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego maksymalny poziom dofinansowania środkami pochodzącymi z obu mechanizmów finansowych wynosi 85%. W przypadku realizacji projektów we współpracy z podmiotami prywatnymi jest to 60%.

Published by