Suma środków

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro, z czego: 67,3 mld euro pochodzić będzie z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych, ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Wszystkie programy będą realizowane zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W Polsce podstawową instytucją zarządzającą wykorzystywaniem środków z funduszy unijnych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W przypadku wsparcia dla obszarów wiejskich zarządzaniem zajmuje się bezpośrednio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Published by