Priorytety

To z kolei przyspieszyło napływ zagranicznych inwestorów. Bardzo dużo inwestujemy też w ochronę środowiska. Bez unijnego wsparcia nie powstałoby 320 tys. miejsc pracy, zaś o organizacji Euro 2012 moglibyśmy tylko pomarzyć.

Lista priorytetów finansowych Unii obejmuje m.in. szkolnictwo, poprawę konkurencyjności firm, budowę obiektów sportowych, ochronę środowiska czy przekwalifikowywanie bezrobotnych. Stąd wynika nadrzędny cel unijnych dotacji, jakim jest wyrównywanie poziomu życia w państwach UE. Jakie są rodzaje funduszy unijnych ?

Czym jest Narodowa Strategia Spójności ? Kto i w jaki sposób może ubiegać się o unijne dotacje ? Gdzie można uzyskać kompleksową informację na ten temat ? Odpowiedzi na powyższe i inne pytania znajdują się na tej stronie.

Published by