PHARE

Stąd też wzięła się jego pierwotna nazwa - Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE).

Przekształcony w 1997r. w instrument pomocy przedakcesyjnej, program PHARE objął 10 państw kandydujących - Polskę, Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, Bułgarię oraz Słowenię. Program zakończono w 2007r. SAPARD (Specjalny Program Akcesyjny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) - unijny program pomocy krajom kandydującym do UE w przygotowaniach do wzięcia udziału we Wspólnej Polityce Rolnej oraz korzystania z funduszy strukturalnych po akcesji. Program SAPARD zakończono w 2006r.

Published by