Programy operacyjne

Poszczególne programy operacyjne przeznaczone są dla różnych beneficjentów: mikro, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw, dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych, szkoleniowych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu i wielu innych.

W obecnej perspektywie dystrybucji środków unijnych największy nacisk kładzie się jednak na umożliwienie rozwoju przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności.

Dlatego też na tym sektorze unijnego wsparcia teraz się skupimy. Największym błędem jest założenie, że po prostu chcemy dostać środki z UE. Dofinansowanie nie jest sposobem na zapewnienie zastrzyku gotówki, ale ma pomóc w realizacji założonych celów. Dlatego najważniejsze jest określenie potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, które muszą być zgodne z celami unijnych programów pomocowych.

Published by