Norweski mechanizm finansowy

Rząd polski w październiku 2004r. podpisał dwie umowy, które umożliwiły korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł pomocy zagranicznej.

Chodzi o Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie określanych jako „fundusze norweskie”), które są bezzwrotną pomocą finansową przyznaną na lata 2004-2009.

Fundatorami są: Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej 1,239 mld euro, Polska otrzymała 533,51 mln euro. Funkcję koordynacyjną w zakresie wykorzystania tych środków pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Published by