Dotacje Unii Europejskiej

Od 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej ze wszystkimi związanymi z tym blaskami i cieniami. Najistotniejszą zaletą członkostwa z ekonomicznego punktu widzenia jest dostęp do szerokiego zakresu unijnych dotacji.

Z raportów poświęconych wpływowi tych funduszy na naszą gospodarkę wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich krajów zrzeszonych. Dzieje się tak dlatego, że nasz kraj jest słabiej rozwinięty od większości krajów Wspólnoty, a województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie należą do najbiedniejszych regionów w całej Unii.

Wystarczyły cztery lata polskiego członkostwa w UE, by dzięki tym dotacjom zbudować 2 tys. km dróg i 1,5 tys. km wodociągów, oraz zmodernizować centra wielu miast.

Published by