Punkty konsultacyjne

Punkty Konsultacyjne (PK) tworzą ogólnopolską sieć liczącą 99 PK, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiebiorców.

Działalność PK podlega Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.