Dotacje UE

Bez unijnego wsparcia nie powstałoby 320 tys. miejsc pracy

Najistotniejsz± zalet± członkostwa z ekonomicznego punktu widzenia jest dostęp do szerokiego zakresu unijnych dotacji.

Współpraca


Osoba kontaktowa

Tekst do wysÄ…ania